Zorg en ondersteuning met visie

Week van reflectie: met hart & ziel voor goede zorg

26 november 2018


Tangenborgh

Deze week is het de Week van reflectie. Een bijzonder samenwerkingsverband van gezondheidszorg, jeugdzorg en opleidingen.

In het hele land zijn inspirerende activiteiten op het gebied van reflectie, ethiek & moreel beraad, en er is aandacht voor morele vragen in de dagelijkse praktijk. Een week lang staat goede zorg centraal. De Week van reflectie is in acht jaar uitgegroeid tot een breed initiatief, waaraan wordt meegewerkt door zorginstellingen, jeugdzorgorganisaties, opleidingen en andere betrokkenen in het hele land.

Reflectie wat is dat eigenlijk?
Deze afbeelding vol met tips en handige hulpvragen helpt je daarbij.


vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht