Zorg en ondersteuning met visie

Nationale Kennistest Zorgwetten nu online!

23 januari 2015

Er is veel veranderd in de zorg. Maar weet je ook wat dit betekent voor de mensen die jij als professional helpt? Ken jij de ins en outs van de nieuwe zorgwetten?

Test nu jouw kennis en doe de Nationale Kennistest Zorgwetten!

De test richt zich op de vier zorgwetten:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • de Wet Langdurige zorg (Wlz);
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • en de Jeugdwet.

Per wet test je, aan de hand van maximaal vijftien vragen jouw kennisniveau. Na afloop krijg je direct jouw score inclusief tips en adviezen om je kennis te vergroten.

De test is ontwikkeld voor professionals binnen het sociale domein, maar kan door iedereen worden ingevuld. De meerkeuzevragen gaan vooral in op de recente veranderingen in de wet- en regelgeving en de effecten daarvan op de praktijk van toegang.

Vooraf kies je van welke van de vier wetten je jouw kennis wilt testen. Het testen van één wet vraagt ongeveer 10-15 minuten van je tijd. Het is ook leuk om de test in het wijkteam te doen als kennissessie en samen de gegeven antwoorden te bediscussiëren, zo leer je de wetten en elkaar beter kennen.


vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht