Zorg en ondersteuning met visie

Inventarisatie pgb Beschermd Wonen

9 maart 2018

Ter voorbereiding van het beleid op gebied van pgb beschermd wonen, was de centrumgemeente Utrecht geïnteresseerd in het beleid van andere centrumgemeenten op dit thema. Dit vormde onderdeel van een breder onderzoek naar het gebruik van pgb. In de inventarisatie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1. Definitie van beschermd wonen
  2. Mogelijkheden voor een pgb in de thuissituatie
  3. Het toegangsproces
  4. Gestelde eisen aan de kwaliteit, het beheer, het tarief en de besteding
  5. Afbakening met gebruikelijke zorg en lokale Wmo
  6. Toegangsmogelijkheden voor nieuwe aanbieders

Lees hier de bevindingen.


vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht