Zorg en ondersteuning met visie

Bureau HHM ontwikkelt afwegingskader Wlz in samenwerking met Universiteit Twente

2 september 2014

Het Ministerie van VWS vindt het van belang dat onafhankelijk, objectief en zoveel mogelijk op een landelijk uniforme manier wordt bepaald wie er toegang heeft tot zorg op grond van de Wlz. In opdracht van het Zorginstituut en het CIZ ontwikkelt bureau HHM samen met de Universiteit Twente het afwegingskader Wlz.

Afwegingskader Wlz
vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht