Visie op zorg en ondersteuning

Inventarisatie pgb Beschermd Wonen
9 maart 2018

Ter voorbereiding van het beleid op gebied van pgb beschermd wonen, was de centrumgemeente Utrecht geïnteresseerd in het beleid van andere centrumgemeenten op dit thema. Dit vormde onderdeel van een breder onderzoek naar het gebruik van pgb.

Transformatie: van #Hoe_Dan naar #Doe_Dan
20 februari 2018

“We hebben zicht op de opgaven, het sociaal domein kennen we nu veel beter dan in 2015, het is zaak om nu een nieuwe praktijk te realiseren: Zo gewoon als mogelijk”! Dat is de ambitie van de deelnemers aan de werkconferentie #Hoe_Dan.

Eigen regie ouderen door persoonsvolgende zorg
23 januari 2018

De keuze van de cliënt vereenvoudigen en de zorg beter aansluiten op de wensen en behoeften, dat is het doel van het experiment Persoonsvolgende Zorg voor ouderen in Zuid-Limburg. Zorg+Welzijn berichtte deze maand uitgebreid over dit experiment waarvan bureau HHM de resultaten meet.

Werkconferentie #HOE_DAN over dé opgaven in het sociaal domein
17 januari 2018

De transformatieopgaven concretiseren en vertalen naar de praktijk. Dat is het doel van de werkconferentie #HOE_DAN Over dé opgaven in het sociaal domein voor de aankomende bestuursperiode. Bestuurders, programmamanagers en (beleids)adviseurs van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties zijn van harte uitgenodigd.