Visie op zorg en ondersteuning

Pact voor de transformatie
20 maart 2018

Vanuit de gevoelde noodzaak dat het met de transformatie in het sociaal domein niet hard genoeg gaat, hebben de bureaus HHM en BMC advies de handen ineen geslagen. Samen met bestuurders, programmamanagers en (beleids)adviseurs van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties hebben we nagedacht over de belangrijkste opgaven voor die transformatie en over de bestuurlijke urgentie om die in de komende bestuursperiode daadwerkelijk aan te pakken. Dit heeft geleid tot een scherp beeld van wat er de komende jaren nodig is: een PACT voor de TRANSFORMATIE!

Start HHM Talent
15 maart 2018

Bureau HHM wil talentvolle starters opleiden tot volwaardige professionals in de (langdurige) zorg, zodat zij uiteindelijk bij kunnen dragen aan betere zorg voor kwetsbare mensen in Nederland. Zorgaanbieders en gemeenten zoeken naar beleidsmedewerkers of (intern) adviseurs die het zorglandschap overzien en snappen hoe het sociaal domein en de combinatie met de langdurige zorg er uit zien. Wij constateren een gat in de huidige opleidingen voor jonge mensen op het gebied van samenwerking en verandering binnen en tussen organisaties. Dat is een thema waarin HHM juist sterk is. Bovendien wil HHM kennis vermenigvuldigen door het te delen. > > >

Inventarisatie pgb Beschermd Wonen
9 maart 2018

Ter voorbereiding van het beleid op gebied van pgb beschermd wonen, was de centrumgemeente Utrecht geïnteresseerd in het beleid van andere centrumgemeenten op dit thema. Dit vormde onderdeel van een breder onderzoek naar het gebruik van pgb.

Transformatie: van #Hoe_Dan naar #Doe_Dan
20 februari 2018

“We hebben zicht op de opgaven, het sociaal domein kennen we nu veel beter dan in 2015, het is zaak om nu een nieuwe praktijk te realiseren: Zo gewoon als mogelijk”! Dat is de ambitie van de deelnemers aan de werkconferentie #Hoe_Dan.