Visie op zorg en ondersteuning

Werkbezoek Hugo de Jonge persoonsvolgende zorg
15 augustus 2018

Maandag 13 augustus kon Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met eigen ogen zien hoe de ouderenzorg in Zuid-Limburg verandert dankzij het experiment persoonsvolgende zorg.

Integrale inkoop Wmo en Jeugdhulp Twente
26 juni 2018

Vanaf 2019 kopen gemeenten in Twente de Wmo en Jeugdhulp integraal in. Ze gaan resultaatgericht werken en laten het productdenken achter zich. Daarmee krijgt de transformatie van het zorglandschap een flinke impuls. Albertus Laan is co-projectleider.

Evaluatie stelsel jeugdhulp Enschede
25 juni 2018

Bureau HHM evalueerde het jeugdhulpstelsel van de gemeente Enschede. De uitkomsten van het onderzoek liggen in lijn met de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de jeugdwet.

Gemeentelijke tarieven Beschermd Wonen
13 juni 2018

Welke tarieven hanteren centrumgemeenten voor het Beschermd Wonen en wat is de ontwikkeling hierin? Met deze vraag zijn wij begin 2018 aan de slag gegaan voor het Ministerie van VWS.