Wat ons beweegt

Onderzoek prognose aanvragen Wmo
26 maart 2019

Omdat de wachttijden oplopen en het aantal inwoners dat langer dan de wettelijke termijn moet wachten toeneemt wil een centrumgemeente zicht krijgen op de ontwikkeling van de aanvragen voor Wmo-ondersteuning.

Bekostigingsmodel beschermd wonen
27 februari 2019

Een centrumgemeente en de zorgaanbieders willen het aanbod van beschermd wonen beter laten aansluiten op de vraag van cliënten, zodat zij zo passend mogelijk wonen en ondersteund worden.

Evelien tijdelijk aan de slag als kwaliteitsadviseur bij Haagse wijk- en woonzorg
24 januari 2019

De Haagse zorgaanbieder HWW Zorg heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het verbeteren van de kwaliteit. Een aantal thema’s verdienen de komende tijd nog aandacht. Evelien biedt tijdelijke ondersteuning in de functie van kwaliteitsadviseur en draagt zo bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.