Wat ons beweegt

Nieuw verdeelmodel beschermd wonen roept ook vragen op
19 mei 2015

Het ministerie van VWS publiceerde een nieuw verdeelmodel voor de budgetten voor beschermd wonen. Voor een aantal centrumgemeenten analyseren wij de laatste GO-bestanden, op zoek naar verklaringen voor de geconstateerde verschillen.

Wie houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg?
1 mei 2015

Waar of niet waar: de gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp? Maar liefst 77% van de deelnemers aan de Nationale Kennistest Zorgwetten beantwoordde deze vraag met waar, terwijl dit niet waar is.