Wat ons beweegt

In beeld: Visie op zelfregeling medewerkers Diafaan
23 juli 2015

Bureau HHM ondersteunt VVT instelling Diafaan vanuit het programma InvoorZorg! op weg naar zelfregelende teams. Zelfregeling is een bewuste keuze van Diafaan voor vakmanschap, verbinding en vertrouwen.

Dagbesteding en werk verbinden
10 juli 2015

De gemeente Deventer startte in 2015 enthousiast met vijf pilots om samenwerking op het terrein van dagbesteding (Wmo) en werk (Participatiewet) te stimuleren en te realiseren.

Persoonlijke Verzorging onder de Wmo of Zvw?
6 juli 2015

Steeds meer gemeenten lopen tegen de vraag aan onder welk domein Persoonlijke Verzorging valt. Hier is onduidelijkheid over. Welke criteria en afwegingen hanteert u om te bepalen of Persoonlijke Verzorging valt onder de Wmo of de Zvw?