Wat ons beweegt

Wie houdt toezicht op de kwaliteit van de jeugdzorg?
1 mei 2015

Waar of niet waar: de gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de jeugdhulp? Maar liefst 77% van de deelnemers aan de Nationale Kennistest Zorgwetten beantwoordde deze vraag met waar, terwijl dit niet waar is.

Kansrijke toekomst serviceflats onder druk
9 april 2015

Bij pogingen om klassieke serviceflats nieuw leven in te blazen, blijken vaak problemen te ontstaan tussen de diverse belanghebbenden. De NOS sprak vanmorgen zelfs van een stille oorlog.

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie
7 april 2015

Een gezin met problemen krijgt soms hulp van (meerdere) professionals. Goede samenwerking is daarbij cruciaal. Wie heeft de regie als problemen groter worden en wanneer is opschalen (of juist afschalen) nodig?