Wat ons beweegt

Persoonlijke Verzorging onder de Wmo of Zvw?
6 juli 2015

Steeds meer gemeenten lopen tegen de vraag aan onder welk domein Persoonlijke Verzorging valt. Hier is onduidelijkheid over. Welke criteria en afwegingen hanteert u om te bepalen of Persoonlijke Verzorging valt onder de Wmo of de Zvw?

Ondersteuning vanuit de juiste wet?
26 juni 2015

In opdracht van de gemeente Utrecht ontwierp Bureau HHM een handzaam afwegingskader waarmee snel is vast te stellen onder welke wet een zorgvraag valt. Dit afwegingskader biedt professionals concrete handvatten bij de toeleiding.

Zelfanalyse en ontwikkelplannen Wlz
19 juni 2015

Zorgkantoren vragen aanbieders, om vóór 31 juli, concrete ontwikkelplannen in te dienen om de kwaliteit te verhogen. Deze analyseresultaten en ontwikkelplannen zijn onderdeel van de inkoopprocedure. Bureau HHM kan hierbij ondersteunen.