Wat ons beweegt

Onderzoek financiering kleinschalige woonvormen
4 februari 2020

Welke impact heeft de manier van financieren op de zorg binnen kleinschalige woonvormen? Dat wil het ministerie van VWS graag weten. Bureau HHM voert daarom gelijktijdig twee onderzoeken uit.

Onderzoek Jeugd-GGZ in de Wlz
30 januari 2020

De Tweede Kamer wil weten wat de consequenties zijn als de Wet langdurige zorg (Wlz) niet alleen voor volwassenen, maar ook voor jeugdigen met psychische problematiek wordt opengesteld. Bureau HHM doet onderzoek naar de doelgroep en brengt de uitvoerings- en financiële consequenties in beeld.   

Evaluatie regeling casemanagement dementie
16 januari 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bureau HHM de opdracht gegeven om de regeling ‘transparantie zorgaanbieders casemanagement dementie’ te evalueren.

Onderzoek tarieven Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
20 december 2019

In opdracht van de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond deed Bureau HHM onderzoek naar de tarieven van producten van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR). Met de uitkomsten van het onderzoek is de basis gelegd voor het verstevigen van de samenwerking tussen de gemeenten en VTRR.