Wat ons beweegt

Raamcontract 'Waardigheid en trots'
22 december 2015

Wij zijn er trots op dat wij als Bureau HHM een raamcontract hebben verworven voor het kwaliteit verbeterprogramma van de langdurige zorg “Waardigheid en Trots”.

Toegang tot de Wlz voor GGZ-cliënten
18 december 2015

GGZ-patiënten die blijvend permanent toezicht of 24-uurs zorg nodig hebben, moeten toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). De groep die daar langdurig, maar niet blijvend op is aangewezen niet.

Capaciteitbepaling inkoop vervoer
10 december 2015

Voor een regio van 19 gemeenten voert bureau HHM een scenarioanalyse uit van het doelgroepenvervoer. Deze gemeenten werken samen aan de centrale organisatie en inkoop van het vervoer.