Visie op zorg en ondersteuning

Kansrijke toekomst serviceflats onder druk
9 april 2015

Bij pogingen om klassieke serviceflats nieuw leven in te blazen, blijken vaak problemen te ontstaan tussen de diverse belanghebbenden. De NOS sprak vanmorgen zelfs van een stille oorlog.

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie
7 april 2015

Een gezin met problemen krijgt soms hulp van (meerdere) professionals. Goede samenwerking is daarbij cruciaal. Wie heeft de regie als problemen groter worden en wanneer is opschalen (of juist afschalen) nodig?

Langer thuis wonen
2 april 2015

Bij de hervorming van de langdurige zorg is het de vraag hoe een optimale woon- en leefomgeving te creëren. Bureau HHM ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij dit vraagstuk.