Wat ons beweegt

Evaluatie programma Eén tegen eenzaamheid
18 december 2020

Op verzoek van het ministerie van VWS voert bureau HHM een doorlopende evaluatie uit van het programma Eén tegen eenzaamheid, met metingen in 2019, 2020 en 2021. Uit onze meting in 2020 blijkt dat het programma zich in een volwassen fase bevindt, na een opstartfase in 2019.

Webinar toekomstbestendige zorg
2 december 2020

Tijdens het Webinar ‘Zoals het klokje thuis tikt’ wordt onder andere ingegaan op de vraag: Wie draagt welke verantwoordelijkheid en wie pakt de regie? Naast deze vraag staan de uitkomsten van recent uitgevoerd onderzoek door bureau HHM en In.Fact.Research centraal.

Stand van het land - Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang
17 november 2020

Bureau HHM bracht met dit onderzoek – in opdracht van de VNG en het ministerie van VWS - in beeld hoe het in de 43 regio’s voor beschermd wonen en maatschappelijk opvang staat met de uitvoeringsafspraken die voortvloeien uit het advies van de commissie Dannenberg, wat de ondersteuningsbehoefte van de partijen in de regio is en hoe regio’s van elkaar kunnen leren.