Wat ons beweegt

Animo voor subsidieregeling Zorg op afstand overweldigend
27 maart 2020

Afgelopen woensdag opende de RvO een uitbreiding op de Stimuleringsregeling E-health Thuis om als zorgorganisatie in tijden van de coronacrisis met subsidie zorg op afstand te kunnen realiseren. Vanmorgen is de SET COVID-19 (tijdelijk) gesloten en wordt er met het ministerie van VWS overlegd wat mogelijk is om in de behoefte van het veld te voorzien.

Onderzoek: meerwaarde geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen
21 februari 2020

Op verzoek van belangenvereniging Actiz deed bureau HHM afgelopen jaar onderzoek naar de meerwaarde van geclusterde woonzorgvoorzieningen voor ouderen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vandaag door Actiz gepubliceerd. Het rapport bevat belangrijke knelpunten en succesfactoren voor het ontwikkelen van geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen.

Evaluatie koploperaanpak cliƫntondersteuning
5 februari 2020

Het ministerie van VWS wil een impuls geven aan cliƫntondersteuning. Hiervoor is een meerjarig programma gestart, waarbij koplopergemeenten zelf aan de slag gaan en andere gemeenten inspireren. Bureau HHM evalueert de aanpak van dit programma.