Visie op zorg en ondersteuning

Verhalenketting: Meneer De Vries
18 september 2015

Indrukwekkende, ontroerende en mooie momenten. In ons werk als adviseur maken wij dagelijks heel wat mee. Een aantal van deze momenten delen wij graag in de vorm van inspirerende verhalen.

Veranderen? Een bewuste keuze!
28 augustus 2015

Wouter Hart en Marius Buiting maken in het boek Verdraaide organisaties prachtig inzichtelijk hoeveel organisaties momenteel zijn afgedreven van de eigenlijke bedoeling.

Financieel onderzoek Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
27 augustus 2015

Het RVP is op dit moment tijdelijk opgenomen in de Wet langdurige zorg (Wlz). In 2018 wordt dit budget overgeheveld van de rijksbegroting (begroting ministerie van VWS) naar het gemeentefonds.