Wat ons beweegt

Palliatieve zorg: volop in ontwikkeling
11 februari 2021

De kwaliteit van de palliatieve zorg staat in Nederland hoog op de agenda. Bureau HHM voerde in 2020 drie onderzoeken uit naar de ontwikkeling van palliatieve zorg in ons land.

Onderzoek passende bekostiging logeren voor kinderen met ZEVMB
18 januari 2021

Passende logeerfaciliteiten voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen zijn schaars. Bureau HHM doet in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek naar de randvoorwaarden om passend en voldoende logeeraanbod te creëren.