Wat ons beweegt

Onderzoek: meerwaarde geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen
21 februari 2020

Op verzoek van belangenvereniging Actiz deed bureau HHM afgelopen jaar onderzoek naar de meerwaarde van geclusterde woonzorgvoorzieningen voor ouderen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vandaag door Actiz gepubliceerd. Het rapport bevat belangrijke knelpunten en succesfactoren voor het ontwikkelen van geclusterde woonvoorzieningen voor ouderen.

Evaluatie koploperaanpak cliëntondersteuning
5 februari 2020

Het ministerie van VWS wil een impuls geven aan cliëntondersteuning. Hiervoor is een meerjarig programma gestart, waarbij koplopergemeenten zelf aan de slag gaan en andere gemeenten inspireren. Bureau HHM evalueert de aanpak van dit programma.

Onderzoek financiering kleinschalige woonvormen
4 februari 2020

Welke impact heeft de manier van financieren op de zorg binnen kleinschalige woonvormen? Dat wil het ministerie van VWS graag weten. Bureau HHM voert daarom gelijktijdig twee onderzoeken uit.

Onderzoek Jeugd-GGZ in de Wlz
30 januari 2020

De Tweede Kamer wil weten wat de consequenties zijn als de Wet langdurige zorg (Wlz) niet alleen voor volwassenen, maar ook voor jeugdigen met psychische problematiek wordt opengesteld. Bureau HHM doet onderzoek naar de doelgroep en brengt de uitvoerings- en financiële consequenties in beeld.