Wat ons beweegt

Handreiking normenkader Huishoudelijke Ondersteuning
14 september 2019

Alle gemeenten kunnen dit normenkader nu gebruiken. Met behulp van deze handreiking kunt u zelf de normtijden en de onderbouwing van het beleid rond de Huishoudelijke Ondersteuning vaststellen.

Het helpt als je weet hoe het zit
18 juli 2019

Consulenten, wijkteammedewerkers, intakefunctionarissen, klantadviseurs, onafhankelijk cliëntondersteuners. Zij hebben te maken met mensen die een hulpvraag uiten. Met vier zorgwetten: Wmo, Jeugdwet, Zvw en Wlz is dat ingewikkeld.

Animatiefilm: Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE)
7 juli 2019

Heldere uitleg wat AVE is en hoe de aanpak te gebruiken is voor de inrichting van de lokale structuur en daarbij de verbinding tussen de zorg- en veiligheidsketen. Wie heeft de casusregie en wie de procesregie en hoe is de opschaling geregeld?

Onderzoek besluitvorming aannemen en opleiden PA’s en VS’en
1 juli 2019

Hoeveel physician assistants (PA’s) en verpleegkundig specialisten (VS’en) zijn in de toekomst nodig? Dat wil het Capaciteitsorgaan graag weten om eind dit jaar het ministerie van VWS en veldpartijen te kunnen adviseren over de benodigde opleidingscapaciteit voor deze beroepsgroepen