Wat ons beweegt

Factsheet 24-uurszorg in de wijk
16 juli 2020

Om mensen thuis ‘beschermd’ te laten wonen is 24-uurs zorg in de wijk nodig. Hierover schreven we samen met Platform31 een factsheet. Deze factsheet helpt gemeenten en aanbieders bij de inrichting van 24-uurszorg in de wijk.

Betere zorg voor mensen met EPA: lumpsum budget op wijkniveau
23 juni 2020

Om de zorg en ondersteuning voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) te verbeteren is een structurele oplossing nodig voor de bekostiging. Daarnaast is het van belang om per regio op basis van een lange termijnvisie resultaten af te spreken.

eHealth: De (on)zin van een Businesscase
15 juni 2020

Inzet van eHealth toepassingen nemen sinds Covid-19 een enorme vlucht. Wat lange tijd traag en moeizaam ging, kan nu ineens snel en soepel. Of lijkt dat maar zo? In veel organisaties of samenwerkingsverbanden wordt druk geschreven aan een implementatieplan, inclusief een business case. Maar welke waarde heeft een businesscase nu echt?