Team

ir. Nienke van Vliet bedrijfskundige

Overzicht creëren in complexe vraagstukken

Nienke is een gedreven projectleider, adviseur en onderzoeker. Ze verdiept zich graag in complexe vraagstukken en creëert daarin overzicht. Ze heeft een groot inlevingsvermogen en werkt met enthousiasme aan haar opdrachten. Nienke heeft afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd om input te geven aan beleidsvoorbereiding in zowel de AWBZ (huidige Wlz) en Zvw als de Wmo. Bijvoorbeeld door klantgroepen te benoemen en het effect van voorgenomen beleid op die klantgroepen in beeld te brengen.

Expertisegebieden: decentralisatie AWBZ-Wmo, indicatiestelling, zelfredzaamheid.


Recente projecten

Pilot methode Levenskracht
lopend project
Levenskracht gaat uit van alle mogelijke relevante Levensdomeinen (vgl. ZRM), maar is geen ‘score sec’. Levenskracht creëert tevens zelfinzicht,...