Team

drs. Maartje Hanning gezondheids-wetenschapper

Alleen gaat sneller, samen komen we verder!

Na haar afstudeeropdracht voor de master Zorgmanagement bij een grote zorgaanbieder, kwam Maartje bij bureau HHM. Zij maakte indruk met haar kennis van (ontwikkelingen in de) zorg en haar inzicht in consequenties hiervan voor bijvoorbeeld gemeenten of zorgaanbieders. Hoewel bescheiden van aard, geeft zij zonder problemen haar analyse of mening over uiteenlopende kwesties.

Expertisegebieden: decentralisatie AWBZ-Wmo, jeugdzorg.


Recente projecten

Pilot methode Levenskracht
lopend project
Levenskracht gaat uit van alle mogelijke relevante Levensdomeinen (vgl. ZRM), maar is geen ‘score sec’. Levenskracht creëert tevens zelfinzicht,...