Team

drs. Lennart Homan bedrijfskundige

Samen zorgen voor meer tijd en kwaliteit

Lennart is een enthousiaste teamspeler met hart voor de zorg. Na zijn afstuderen bij ActiZ op het gebied van arbeidsduur en werktijden in de ouderzorg is hij in 2009 aan de slag gegaan bij Timeslab. Vanaf 2013 is TimesLab onderdeel van HHM en is het de creatieve broedplaats waar innovaties ontstaan en worden doorontwikkeld. Lennart houdt zich bezig met de ontwikkeling van innovatieve toepassingen en instrumenten om tijd, kwaliteit en doelmatigheid van zorg in kaart te brengen. Als verbinder tussen enerzijds techniek en anderzijds zorg en welzijn ziet Lennart kansen om op een andere, eigentijdse manier te kijken naar oplossingen voor de sector.

Expertisegebieden: raakvlak zorg en ICT, doelgroepenvervoer, scheiden wonen en zorg.


Recente projecten