Team

drs. Ina Diermanse gezondheids-wetenschapper

Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan

Ina is een allround senior adviseur en projectmanager en expert op het gebied van dementie, ketenzorg/samenwerking, technologie, coaching, (her-)inrichten van werkprocessen– en HR vraagstukken. Ze heeft gedegen kennis van de langdurige zorg.

Haar werkstijl kenmerkt zich door “no nonsens”, praktisch, doelgericht en met de nodige humor. Werken vanuit de bedoeling. Ina kan goed schakelen tussen verschillende niveaus en krijgt teams en mensen in beweging. Door haar zorginhoudelijke achtergrond is ze goed in staat om de verbinding te leggen tussen dat wat kan en dat wat moet. Samen zoeken naar de beste manier, met als motto: dat wat goed is voor de cliënt, is ook goed voor de medewerker!

Als partner focust Ina zich vanuit HHM op het ondersteunen van zorgorganisaties in verandering.


Recente projecten