Team

Msc. Anne Clausen arbeids- en organisatiepsycholoog

Elke reis begint met een eerste stap

Anne is een adviseur die de zorg van binnenuit kent, ze is bekend met de verschillende transities binnen de zorg en is in staat om op verschillende niveaus binnen organisaties te opereren en verbindingen te leggen. Ze richt zich op de langetermijnvisie en spreekt graag over mogelijkheden voor positieve veranderingen. Is nieuwsgierig naar ideeën en ziet snel verbanden en betekenis. In een groepsproces motiveert en inspireert Anne anderen om zichzelf te ontwikkelen en kan mensen met elkaar verbinden door zich te richten op de gemeenschappelijke doelen.

Expertisegebieden: Lean six sigma, procesbegeleiding, verandermanagement, kwaliteit, zelforganisatie, strategie


Recente projecten

Visie in de praktijk
lopend project
Om in te spelen op de veranderingen heeft een organisatie die ondersteuning biedt aan kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met verstandelijke...

Groeidag woon-/zorgcentrum
lopend project
Om kwaliteit goed neer te kunnen zetten hecht een woon-/zorgcentrum er aan dat iedere medewerker zichzelf en zijn/haar eigen kwaliteiten goed...