Team

dr. ir. Albertus Laan bedrijfskundige

Van complex probleem naar eenvoudige oplossing

Albertus is door zijn sterke analytische vermogen in staat complexe vraagstukken terug te brengen tot de essentie, zonder details uit het oog te verliezen. Hij is expert op het gebied van jeugdzorg en Wmo. Daarbij richt hij zich op vernieuwing van de gemeentelijke regierol bij de ondersteuning van kwetsbare burgers. Hij begeleidt (regio’s van samenwerkende) gemeenten bij visie- en beleidsontwikkeling, het inrichten van de toegang en het contracteren van aanbieders. Hij houdt zich graag bezig met (ontwerp)vraagstukken op het gebied van monitoring, ofwel met de vraag hoe gemeenten kunnen beschikken over adequate beleids- en stuurinformatie. Als partner is Albertus binnen HHM expert op het gebied van jeugd.


Recente projecten

Tarieven Jeugd-GGZ
augustus 2017
Een regionale werkgroep gaat in opdracht van tien gemeenten een nieuwe bekostigingsstructuur voor jeugd-GGZ in de regio uitwerken. Op basis van...

Publicatie Special Theater Road Show
lopend project
In 2016 en 2017 toert Special Arts door Nederland met de Special Theater Road Show. In vier regio’s wordt een theatervoorstelling gemaakt....