Zorg en ondersteuning met visie

Toekomstvisie zorg aardbevingsregio Groningen

8 maart 2017

Een visie op het zorglandschap van Groningen over twintig jaar met kaders voor de ver-sterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Dat is het doel van onze opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het ministerie van Economische zaken.

De NCG zorgt in dialoog met de maatschappelijke stakeholders voor regie en sturing op een duurzame versterking van het aardbevingsgebied. Naast een programma voor woningen, scholen en dorpshuizen, is de NCG nu actief bezig met de zorgsector. Een stuurgroep met een brede afvaardiging van zorgbestuurders, zorgvastgoed, wethouders, zorgverzekeraar/zorgkantoor Menzis, het ministerie van VWS en de provincie Groningen werkt de komende maanden aan een gezamenlijke toekomstvisie op zorg in Groningen. Een visie waarbij de nadruk ligt op eigen kracht, regie op het eigen leven, participeren naar vermogen en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast dient de visie rekening te houden met de specifieke omstandigheden in Groningen op het gebied van de vergrijzing, krimp en aardbevingsproblematiek.

Benieuwd naar onze aanpak in dit traject? Neem contact op met Lennart Homan of Patrick Jansen, t. 053 433 05 48.

Toekomstvisie zorg aardbevingsregio Groningen
vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht