Zorg en ondersteuning met visie

Kwaliteitsinstituut Nederland stelt Kwaliteitskader Verpleegzorg officieel vast

13 januari 2017

Vandaag heeft het Kwaliteitsinstituut Nederland het Kwaliteitskader Verpleegzorg officieel vastgesteld.

Hiermee krijgt de sector een kader wat cliënten en hun naasten mogen verwachten, een set met aanbevelingen om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken en een kader voor extern toezicht en zorginkoop.

Dit kwaliteitskader geeft mooi the state of the art over kwaliteitsdenken weer. Hoofdstuk 6 gaat in op de personeelssamenstelling. Hierbij sluit onze competentie leidraad aan. In dit instrument staat de behoefte van de klant centraal in het denken van teams voor het inzetten van de juiste competenties.

De leidraad vindt u hier op de website van Zorginstituut Nederland.

Zie ook de ontwikkelingen in de gehandicaptensector rondom dit thema.


vorig nieuwsbericht volgend nieuwsbericht