Visie op zorg en ondersteuning

Resultaatbekostiging Jeugdhulp Rijnmond
15 december 2016

Veel gemeenten willen de jeugdhulp in de nabije toekomst resultaatgericht bekostigen. Bureau HHM ondersteunt de gemeenten in de regio Rijnmond, waaronder Rotterdam, bij het formuleren van resultaatgebieden en intensiteitstreden.

Transformatiegids: de kansen voor 2017
15 december 2016

In deze Transformatiegids schetsen we een aantal transformatiekansen en bijbehorende eerste stappen. Kansen en handreikingen voor bestuurders en raden van gemeenten. Kansen waarmee we aan de slag kunnen en moeten.

Analyse uitgaven sociaal domein
14 december 2016

Beantwoording van de vraag naar feitelijke uitgaven en naar de duiding van doelmatigheid en effectiviteit van die uitgaven, vraagt om specifieke kennis en expertise.