Visie op zorg en ondersteuning

Groeidag 14 februari: Leer in één dag hoe samenwerking helpt bij verandervraagstukken

Advies, coaching, projectleiding, veranderingsmanagement

3 januari 2017 - Tijdens onze Groeidag op 14 februari 2017 leer je hoe samenwerken bijdraagt aan succesvol en blijvend veranderen in de zorg. » lees meer

Workshop Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Opvang

16 december 2016 - Sylvia Schutte ontwikkelde een workshop, van een halve dag over Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang. Speciaal voor mensen die relatief kort werkzaam zijn in dit veld. » lees meer

Transformatiegids: de kansen voor 2017

Transformatie

15 december 2016 - In deze Transformatiegids schetsen we een aantal transformatiekansen en bijbehorende eerste stappen. Kansen en handreikingen voor bestuurders en raden van gemeenten. Kansen waarmee we aan de slag kunnen en moeten. » lees meer

Resultaatbekostiging Jeugdhulp Rijnmond

Jeugdzorg

15 december 2016 - Veel gemeenten willen de jeugdhulp in de nabije toekomst resultaatgericht bekostigen. Bureau HHM ondersteunt de gemeenten in de regio Rijnmond, waaronder Rotterdam, bij het formuleren van resultaatgebieden en intensiteitstreden. » lees meer

Analyse uitgaven sociaal domein

Wmo-brede zorg (welzijn)

14 december 2016 - Beantwoording van de vraag naar feitelijke uitgaven en naar de duiding van doelmatigheid en effectiviteit van die uitgaven, vraagt om specifieke kennis en expertise. » lees meer